Osteópatía

A.T. Still stofnandi osteópatíu

Um osteópatíu

Osteópatía er heimspeki er varðar heilsu. Heimspeki þessi tekur mið af því að einstaklingur við góða heilsu geti aðlagað sig að mismunandi álagi og viðhaldið jafnvægi sínu og virkni. Samt sem áður er styrkur hans til að aðlagst áföllum ekki ótakmarkaður og upp geta komið atvik sem líkaminn getur ekki leiðrétt án utanaðkomandi hjálpar. Í þessum tilvikum getur osteópati hjálpað þér. Osteópatar greina og meðhöndla stoðkerfavandamál sem geta skert heilsu og vellíðan. Osteópatía er vel þekkt fyrir virkni sína gegn verkjum í stoðkerfi, en er einnig gagnleg við fjölda mismunandi einkenna og vandamála í ungabörnum, krökkum og fullorðnum. Osteópatar líta svo á að hvert vandamál sem fólk kemur með sé einstakt og þurfi því að meta hvert vandamál fyrir sig. Með því að nota þrautþjálfað snertiskyn sitt leita þeir upp svæði sem orsaka vandamál. Með því að nota nærgætnar teygjur og liðkanir, sem og að losa um liðamót, vinnur osteópatinn að því að skapa umhverfi í líkamanum sem ýtir undir að líkaminn lækni sig sjálfur. Meðhöndlunin samanstendur yfirleitt af almennum vöðva- og bandvefsslakandi aðferðum og nákvæmum losunum á liðamót og mjúkvefi (vöðva, sinar og liðbönd). Einnig eru gjarnan gefin ráð um hvað skjólstæðingur getur gert til að hjálpa sér sjálfur. Osteópatía er 4-5 ára háskólanám sem felst í að greina og meðhöndla stoðkerfavandamál. Osteópatía getur hjálpað með flest þau vandamál sem stafa frá stoðkerfi líkamans, hvort sem um er að ræða langtíma- eða bráðavandamál. Osteópatía er löggild heilbrigðisstétt skv. reglugerð 1131/2012.

Hvað fer fram í tímanum?

Í fyrsta tíma, sem er yfirleitt lengri en framhaldstímar, er farið ítarlega í sögu og þróun á vandamáli viðkomandi. Því næst er farið yfir sjúkrasögu, veikindi og meiðsl og athugað hvort tengsl séu þar á milli eða hvort tilvísun til læknis sé ráðlögð. Síðan eru framkvæmd bæklunar- og hreyfifræðileg próf ef þörf er á. Þessi ítarlegi starfsmáti er viðhafður til að komast sem næst orsök vandamálsins og að sníða meðhöndlunina persónulega að einstaklingnum ef vandamálið er viðeigandi til meðhöndlunar hjá osteópata. Framhaldstímar eru gjarnan í kringum 30 mínútur og fara í meðhöndlun og að meta framvindu. Hversu lengi osteópatar meðhöndla er mismunandi á milli osteópata.

Hvernig meðhöndla osteópatar?

Osteópati meðhöndlar svo til einungis með því að beita höndum á liðamót og mjúkvefi viðskiptavinarins með það í huga að endurheimta fyrra heilbrigði, blóðflæði eða óhindruð taugaboð. Til þess eru notaðar margs konar aðferðir svo sem nudd, liðteygjur, vefja- og vöðvameðferð og hnykkingar auk fjölda annarra. Það eru einmitt þessar fjölbreyttu aðferðir við greiningu og meðhöndlun sem gera það vert að reyna osteópatíu þótt sjúkraþjálfun eða aðrar aðferðir hafi ekki ráðið bót á vandamálinu. Einnig gefur osteópati ráð um æfingar og breytingar á starfsháttum ef við á til að flýta fyrir árangri.